Sufity wyspowe z wełny szklanej Silencer H

Usługa fit-out to nasza specjalność. Zapewniamy kompleksowe wykończenie przestrzeni biurowej tak aby spełniała ona w 100% potrzeby klienta. Stawiamy na design, funkcjonalność i jakość.

W realizacjach fit – out najczęściej proponujemy dwie formy partnerstwa:

1. Fit Out Komplex 

Wówczas, na naszych specjalistach spoczywa kompleksowa odpowiedzialność nad inwestycją, już od momentu planowania projektu czy lokalizacji inwestycji.  Odpowiadamy również za wybór najlepszych, sprawdzonych dostawców i podwykonawców.  Już na tym etapie optymalizujemy koszty, bowiem korzystamy ze sprawdzonych i certyfikowanych wykonawców. W ramach tego sposobu działania wyróżniamy poniższe etapy projektu:

– zrozumienie potrzeb Klienta, znalezienie lokalizacji, stworzenie planu koncepcyjnego ( spaceplanu);
– ustalenie standardów wykonania, budżetu oraz harmonogramu inwestycji biorąc pod uwagę wszystkie czynniki i przepisy, włącznie z pozwoleniami;
– podpisanie umowy;
– projektowanie wielobranżowe – architektura, instalacje sanitarne, elektryczne, teletechniczne, przeciwpożarowe, wraz z ich weryfikacją u rzeczoznawców;
– prace fit- out budowlane, instalacyjne, nadzór nad realizacją oraz odbiór prac;
– dostawa wyposażenia oraz przeprowadzka;
– wsparcie techniczne w okresie gwarancji oraz możliwość liftingu biura.

2. Fit Out Partner

Wówczas podejmujemy współpracę z firmą architektoniczną wskazaną przez Inwestora. Nasze działanie opiera się przede wszystkim na realizacji prac fit- out zgodnie z otrzymaną dokumentacją projektową. Pierwszym krokiem, gwarantującym sukces jest określenie szczegółowego budżetu, zgodnie z otrzymaną dokumentacją projektową.

Największe korzyści z tej formy współpracy to:
– wewnętrzna weryfikacja otrzymanej dokumentacji projektowej pod kątem jakości jej wykonania i uniknięcia ewentualnych problemów wynikających z błędów projektowych;
– weryfikacja użytych materiałów oraz propozycja wprowadzenia rozwiązań zamiennych w celu optymalizacji kosztów;

Niezależnie od wybranego modelu, w naszej pracy zależy nam na zrozumieniu Klienta, jego potrzeb, sprawną realizację procesu budowlanego na wysokim poziomie. Nasze wieloletnie doświadczenie, gwarantuje terminową realizację przedsięwzięcia bez przekraczania ustalonego budżetu i zgodnie z zatwierdzonym designem.

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram